Sunday, May 19, 2024
spot_img

10 Amalan Penghapus Dosa, Muslim Wajib Tahu!

Pontianak Today – Manusia tentunya tak pernah lepas dari dosa, baik itu dosa kecil maupun besar yang disengaja dan tidak disengaja. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki di dunia, selama kita mau bertaubat dan meminta ampun, Allah SWT akan mengampuninya.

Adapun amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Berikut ini 10 amalan penghapus dosa berdasarkan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW.

 1. Hapuslah dosamu dengan tasbihmu
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang mengucapkan: ‘subhanallahi wabihamdih’ (Maha suci Allah dan dengan segala pujian hanya untuk-Nya) sehari 100 (seratus) kali, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni (Allah) walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Imam Al-Bukhari no. 5926 dan Muslim no. 2691)

 1. Hapuslah dosamu dengan istighfarmu
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa berkata, ‘astaghfirullah alladzi laa ilaaha illa huwa al hayyul qayyum wa atuubu ilahi’, dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang“. Dishahihkan oleh Al-Albani [Misykat al Masyabih 2353]

 1. Hapuslah dosamu dengan dzikir ini
  Rasulullah bersabda:

“Siapa pun di muka bumi yang membaca ‘laailaaha illallah, wallahu akbar, walaa hawla walaa quwwata illa billah’ niscaya dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.” Dishahihkan oleh Al-Albani [Shahih al Jami’ 5636]

 1. Hapuslah dosamu setelah kamu makan
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang makan makanan kemudian mengucapkan: “Alhamdulillaahilladzii ath’amanii haadzaa wa rozaqoniihi min ghoiri haulin minnii wa laa quwwatin” (Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku), maka diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. Abu Daud no. 4043, Tirmidzi no. 3458, Ibnu Majah no. 3285 dan Ahmad 3: 439)

 1. Hapuslah dosamu setelah kamu berpakaian
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang mengenakan pakaian, maka ucapkan: alhamdulillahilladzi kasaanii hadzatsaubi wa razaqanii min ghairi haulin minnii wa laa quwwatin. Maka, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu.” Dishahihkan oleh Al-Albani [Shahih al Jami’ 6086]

 1. Hapuslah dosamu setelah azan
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa (aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, aku ridha sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agamaku), maka dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim 386)

 1. Hapuslah dosamu setelah kamu wudhu
  Rasulullah bersabda:

“Barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya (menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan fardhu dan sunah-sunahnya),maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya”. (HR Muslim)

 1. Hapuslah dosamu setelah kamu salat
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa setelah salat lima waktu membaca 33 kali ‘Subhanallah’, 33 kali ‘Alhamdulillah’, 33 ‘Allahu Akbar’, maka semua ini menjadi 99. Kemudian menggenapkannya menjadi seratus dengan membaca ‘Laa ilaha illallahu wahdahuu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syain qadiir’, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Muslim)

 1. Hapuslah dosamu sebelum tidur
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa tatkala ke pembaringannya dia membaca ‘laa ilaaha illallah wahdahulaa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qodiir, la hawlaa walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim, subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar’ niscaya dihapuskan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan.” (Shahih al Targhieb 607)

 1. Hapuslah dosamu tatkala kamu terbangun di tengah malam
  Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang terbangung di tengah malam dan ia membaca ‘laa ilaaha illallah wahdahulaa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qodiir, alhamdulillah, wa subhanallah walaa ilaaha illallah wallahu akbar walaa hawla walaa quwwata illa billah,’ kemudian dia berkata ‘Allahummagh firlii’ atau dia berdoa, niscaya akan dikabulkan doanya. Dan jika dia wudhu dan salat niscaya akan diterima salatnya.” (HR. Bukhari 1154)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular